làm thế nào máy phay hoạt động dây chuyền sản xuất quặng