nhà máy thụ hưởng quá trình quặng lò manufacurer davao