nhà máy chế biến ướt quặng sắt hoạt động như thế nào