làm thế nào để kích hoạt lại máy nghiền als ne syria