tiêu thụ năng lượng điện của một nhà máy nghiền ppt