chức năng của khớp nối chất lỏng trong máy nghiền bi