ce đã phê duyệt thiết bị sàng lọc rung động với công suất lớn