tỷ lệ mài mòn của phương tiện nghiền trong máy nghiền bi