hiệp hội khai thác quặng sắt những năm 39 trên thế giới