trách nhiệm công việc của người vận hành máy nghiền