sự khác biệt về tốc độ của máy nghiền than và trục động cơ