làm thế nào để chúng tôi khai thác quặng sắt ở ấn độ