quy trình nghiền tổng hợp ở vịnh bắc ontario canada