phê duyệt sau cho kỹ thuật khai thác mỏ làm mát aditya mp